Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Thực hiện công văn số 675-CV/ĐU ngày 06/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, xin trân trọng đăng tải toàn văn đề cương tuyên truyền kỷ niêm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022):