Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 221-CV/BTGĐUK về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV: