Công tác tuyên giáo, truyền thông song hành cùng Tập đoàn và người lao động

Hôm nay vừa tròn 92 năm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). 92 năm qua, các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo tự hào được ví như những hạt giống đỏ, cánh tay đắc lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), thành quả của công tác tuyên giáo thể hiện qua những kho lịch sử đồ sộ, những thước phim, những hình ảnh, những bài ca, những bài thơ của các thế hệ người dầu khí lưu truyền đã đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí, nuôi dưỡng tâm hồn những cán bộ, kỹ sư trong ngành Dầu khí suốt trong chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn.

Cùng với đó, công tác chính trị, tư tưởng trong Tập đoàn được các cán bộ tuyên giáo trong toàn hệ thống chăm lo theo chức năng, nhiệm vụ gắn bó với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong giai đoạn khó khăn của Tập đoàn, cán bộ tuyên giáo đã nhanh chóng nắm bắt tư tưởng, phản ánh kịp thời, báo cáo với Thường vụ, với Ban Chấp hành và trực tiếp là các đồng chí thường trực Đảng ủy để xử lý, tháo gỡ, giải quyết những vấn đề tư tưởng cho người lao động để người lao động dầu khí yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của Tập đoàn.

Từ ngày 1/10/2018, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) chính thức ra đời và đi vào hoạt động. Công tác tuyên giáo không vì thế mà hạn chế, ngược lại còn có điều kiện để phát triển hơn, gắn bó hơn giữa công tác xây dựng Đảng và hoạt động của doanh nghiệp, được hóa thân trong đời sống của doanh nghiệp thông qua các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực tuyên truyền. Trong những năm vừa qua, Ban TT&VHDN Tập đoàn đã tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của doanh nghiệp tới hàng vạn người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, động viên, khích lệ, cổ vũ để người lao động hưởng ứng những chủ trương đó, cùng tham gia triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chủ trương lớn của Tập đoàn trong toàn hệ thống. Trong đó nổi bật là triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đang trở thành động lực và tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tạo chuyển biến hành vi của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Tập đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các tuyến bài kết hợp với các bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan, nổi bật là dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...; các hoạt động thực hiện công tác an sinh xã hội tại các tỉnh, thành và đảm bảo an ninh, an toàn, nhất là việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong và sau dịp Tết Nguyên đán; các hoạt động, tài liệu, ấn phẩm, viết bài tham luận chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) (11/4/2007 - 11/4/2022); Biên tập bài viết gửi tham gia triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; các tập thể, cá nhân đạt giải Búa Liềm vàng Khối DNTW năm 2021 của Tập đoàn và cập nhật kịp thời 28 văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Tập đoàn tại chuyên mục “Tài liệu công tác tuyên giáo” trên website Tập đoàn và PVN Portal trên thiết bị di động.Người lao động dầu khí trong tháng 7 nghĩa tình

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Khối, về Luật Dầu khí (sửa đổi); các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn; công tác triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, Bộ nhận diện thương hiệu mới Petrovietnam; về sự nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, người lao động trong triển khai xây dựng, hoàn thành các dự án (Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2); về các buổi làm việc của người đứng đầu Chính phủ với Tập đoàn; về chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn công tác cấp cao của Petrovietnam; các hoạt động chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022); kết quả công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2022 gắn với những đóng góp quan trọng của Tập đoàn đối với đất nước; về những nỗ lực, trách nhiệm của Tập đoàn đối với cộng đồng xã hội thông qua công tác an sinh xã hội, phát động trồng 3 triệu cây xanh giai đoạn 2022-2025 trong toàn Tập đoàn; tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022; chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đoàn Thanh niên các cấp và đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn lần thứ II và đại hội Hội Cựu Chiến binh các đơn vị nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).


Các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn, 32/32 chi/đảng bộ trong Tập đoàn triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII; kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội, Hà Nội với 124 điểm cầu cho 7.671 cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn.
Nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên giáo kết hợp với công tác truyền thông đã tạo sự đồng thuận xã hội, không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà với dư luận, với toàn xã hội để từ đó xã hội cùng chia sẻ với những khó khăn của ngành Dầu khí, đồng cảm với sự vất vả của những người lao động dầu khí.
Thông qua hoạt động của mình, công tác truyền thông đã tác động đến dư luận xã hội, đến thị trường và người tiêu dùng để có điều kiện giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngành Dầu khí đến với thị trường. Bên cạnh đó, chủ động phát hiện, xây dựng, hình thành những tuyến bài, chuyên đề để dư luận xã hội tác động ngược trở lại đối với cơ quan lập pháp trong việc điều chỉnh chính sách cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động của ngành Dầu khí.


Người lao động dầu khí
Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn gắn với các giải pháp thích ứng linh hoạt theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.
Thường xuyên tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam gắn với Tuần lễ văn hóa Dầu khí; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tuyên truyền đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Không ngừng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Petrotimes