Đảng ủy PVTrans triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi - Tự sửa"

Thực hiện hướng dẫn số 220-KH/ĐU ngày 24/3/2022 và Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 10/5/2022, Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng, khóa XIII.

Tham dự Hội nghị, đại diện Tập đoàn có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía PVTrans có sự tham dự của đồng chí Phạm Việt Anh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và Bí thư các Chi/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Anh khẳng định Hội nghị lần này với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí yêu cầu từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận, bám sát vào hướng dẫn, kế hoạch của Đảng uỷ Tập đoàn để tổ chức thực hiện. Đồng chí đề nghị việc “Tự soi - Tự sửa” không chỉ trong hoạt động của BCH Đảng bộ, của cá nhân 2 đồng chí lãnh đạo đứng đầu mà cần được thực hiện ngay trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Đồng chí nhấn mạnh đây là buổi sinh hoạt chính trị hết sức cần thiết, là dịp tốt để cho Đảng ủy và mỗi đồng chí nhìn nhận thẳng vào thực tế hoạt động của Tổng công ty. Trong Hội nghị cần mạnh dạn trao đổi, thẳng thắn phê bình và tự phê bình, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để hoạt động tốt hơn.Đồng chí Phạm Việt Anh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh. 

Tiếp đó, thay mặt tập thể lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Linh Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị TCT đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Tổng công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo khẳng định tập thể lãnh đạo Tổng công ty là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; từng tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác. Công tác tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) ở Đảng bộ TCT được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy PVTrans đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Tập đoàn đến các Chi/Đảng bộ bộ phận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Tổng công ty về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị Tổng công ty vững mạnh, trong sạch. Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, tồn tại cần khắc phục.Đồng chí Nguyễn Linh Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị TCT trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo TCT. Ảnh: Hà Thanh. 

Tại phần kiểm điểm người đứng đầu Tổng công ty, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Tổng Giám đốc về thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đơn vị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”. Các báo cáo của các đồng chí lãnh đạo và các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị đã “nhìn thẳng, nói thật, góp ý chân tình”, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như những giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Anh đã đề nghị tập thể lãnh đạo Tổng công ty và cá nhân người đứng đầu xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và hoàn thiện các bản kiểm điểm để báo cáo Đảng ủy Tập đoàn theo hướng dẫn, đồng  thời yêu cầu từng Chi/Đảng bộ bộ phận, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận, bám sát vào hướng dẫn, kế hoạch của Đảng uỷ Tập đoàn để tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (27/5/2002 - 27/5/2022).


Thúc Hiếu