Thông tin tuyển dụng

Công ty Dịch vụ quản lý tàu (PSM) là Chi nhánh Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans), hoạt động trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu biển và đào tạo, cung ứng thuyền viên. Công ty PSM có nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho các vị trí sau:

Hội thảo An toàn năm 2014

Hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đóng góp những hoạt động thi đua thiết thực hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII, ngày 15/08/2014, PV Trans đã tổ chức Hội thảo An toàn năm 2014 nhằm nâng cao ý thức, nhận thức trong mỗi CBCNV Tổng công ty đối với công tác an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV Trans tổ chức buổi đối thoại tại nơi làm việc

Ngày 12/08/2014, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức buổi đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo (người sử dụng lao động) và cán bộ công viên Tổng công ty PV Trans (người lao động).