10 sự kiện nổi bật của PVTrans trong năm 2018

Năm 2018 là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của PVTrans với các chỉ tiêu kết quả SXKD cao nhất kể từ khi thành lập, có thể nói đây là một năm đánh dấu bước phát triển của PVTrans với các kỷ lục về kết quả kinh doanh nổi bật như sau:

Đang tải... Tải thêm...