Đơn vị thành viên

Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Dịch vụ quản lý Tàu

Chức năng chính:

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải.

- Kinh doanh thiết bị, vật tư ngành vận tải.

- Dịch vụ cung ứng thuyền viên.

Địa chỉ: Tầng lửng, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38 228 339 - Fax: (08) 38 228 566

Email: psm@pvtrans.com

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
10586816
24