Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (14-05-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2014 (07-05-2014)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Quý I hợp nhất như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2014 (25-04-2014)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Quý I của công ty mẹ như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh (23-04-2014)

Thực hiện công bố Thông tin theo quy định, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Giấy phép đăng ký kinh doanh mới như sau: 

» Chi tiết

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (11-04-2014)

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của PVTrans

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2013 (10-04-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2013 như đính kèm

» Chi tiết

Công bố thông tin: Xác nhận giải trình của PVTrans tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ năm 2013 (28-03-2014)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin: Xác nhận giải trình của PVTrans tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ năm 2013:

» Chi tiết

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (26-03-2014)

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kính gửi Quý vị Cổ đông dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013 (25-03-2014)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013:

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12515883
29