Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (02-06-2014)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (02-06-2014)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) công bố việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (30-05-2014)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (14-05-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2014 (07-05-2014)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Quý I hợp nhất như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2014 (25-04-2014)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Quý I của công ty mẹ như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh (23-04-2014)

Thực hiện công bố Thông tin theo quy định, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Giấy phép đăng ký kinh doanh mới như sau: 

» Chi tiết

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (11-04-2014)

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của PVTrans

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2013 (10-04-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2013 như đính kèm

» Chi tiết

Công bố thông tin: Xác nhận giải trình của PVTrans tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ năm 2013 (28-03-2014)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin: Xác nhận giải trình của PVTrans tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ năm 2013:

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12750604
40