Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (14-08-2014)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo Tài chính bán niên đã kiểm toán (14-08-2014)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 đã kiểm toán.

» Chi tiết

Thông báo đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do bị mất (12-08-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin thông báo như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán năm 2014 (31-07-2014)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2014 (31-07-2014)

Công bố thông tin báo cáo quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí 6 tháng đầu năm  2014

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II (29-07-2014)

Thực hiện công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2014 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II_2014 (25-07-2014)

Thực hiện công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Quý II/2014 Công ty mẹ:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (25-07-2014)

Thực hiện công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành:

» Chi tiết

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (21-07-2014)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

» Chi tiết

Công bố thông tin: Về việc bổ nhiệm và việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (09-07-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo về việc bổ nhiệm và thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty:

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12763038
32