Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2014 (24-03-2015)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2014.

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2014 (09-02-2015)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2014.

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2014 (04-02-2015)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2014.

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo quản trị năm 2014 (30-01-2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2014

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014 (10-11-2014)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2014.

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2014 (29-10-2014)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý III năm 2014.

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (02-10-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin:

 

» Chi tiết

Thông báo về việc cổ phiếu bổ sung đã được niêm yết (18-09-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin (15-09-2014)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản cho việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013.

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên đã kiểm toán (29-08-2014)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2014 đã kiểm toán.

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12763033
30