Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng năm 2015 (23-07-2015)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng năm 2015 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015 (21-07-2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo quản trị 6 tháng Tổng công ty năm 2015

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán năm 2015 (02-07-2015)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh (30-06-2015)

Thực hiện công bố Thông tin theo quy định, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Giấy phép đăng ký kinh doanh mới như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2015 (12-05-2015)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2015 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc (21-04-2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (17-04-2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

» Chi tiết

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (08-04-2015)

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí gửi quý vị cổ đông tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2015

» Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 (25-03-2015)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán.

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12750614
39