Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

PVTrans công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (11-01-2016)

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2015 (28-10-2015)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2015.

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý III năm 2015 (22-10-2015)

Thực hiện Quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2015.

» Chi tiết

PVTrans công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (09-10-2015)

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau:

 

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính đã soát xét bán niên 2015 (31-08-2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã soát xét.

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đã kiểm toán (20-08-2015)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2015 đã kiểm toán như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý II (04-08-2015)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2015 như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng năm 2015 (23-07-2015)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ 6 tháng năm 2015 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015 (21-07-2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo quản trị 6 tháng Tổng công ty năm 2015

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán năm 2015 (02-07-2015)

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 như sau:

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12525311
30