Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2016 (28-04-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2016 (22-04-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (21-04-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Thường niên năm 2015 (13-04-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo thường niên năm 2015.

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 (23-03-2016)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán (22-03-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán (17-03-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán như sau:

» Chi tiết

Công bố: Gia hạn công bố Báo cáo Tài chính của PVTrans (28-02-2016)

Ngày 24/02/2016, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được văn bản của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC (báo cáo tài chính) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo quản trị năm 2015 (03-02-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2015

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12624110
21