Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2016 (25-01-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo quản trị công ty năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2016 (23-01-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý IV năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (16-01-2017)

Ngày 17/01/2017, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (đăng ký thay đổi lần thứ 13).

» Chi tiết

Công bố: Gia hạn công bố Báo cáo Tài chính của PVTrans (09-01-2017)

Ngày 09/01/2017, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được văn bản của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC (báo cáo tài chính) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

 

» Chi tiết

Thông báo việc tạm dừng xin ý kiến về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (18-11-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc tạm dừng xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III năm 2016 (27-10-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2016 (21-10-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 của Công ty mẹ như sau:

» Chi tiết

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần (23-09-2016)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

» Chi tiết

Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn (07-09-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã kiểm toán (24-08-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã được kiểm toán.

» Chi tiết

Trang:   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12750619
39