Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III (04-11-2013)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2013 (28-10-2013)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Bổ nhiệm cán bộ (06-09-2013)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ 6 tháng năm 2013 (22-08-2013)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2013 (08-08-2013)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo Quản trị 6 tháng năm 2013 (25-07-2013)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng năm 2013 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý II/2013 (22-07-2013)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2013:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2013 (03-05-2013)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2013 của Công ty mẹ (26-04-2013)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2013:

 

» Chi tiết

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (24-04-2013)

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí xin công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của PVTrans

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12750615
39