Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (26-03-2014)

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kính gửi Quý vị Cổ đông dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013 (25-03-2014)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013:

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013 (24-03-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2013 (18-03-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 (18-03-2014)

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin ý kiến lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2013: 

» Chi tiết

Công bố thông tin: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (18-02-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin:

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV (12-02-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý IV (27-01-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2013

» Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo Quản trị năm 2013 (17-01-2014)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Quản trị công ty năm 2013 như sau:

» Chi tiết

Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12763029
30