Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (22-03-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2016 - sau kiểm toán như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán (20-03-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán.

» Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (06-03-2017)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 (25-01-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2016 (25-01-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo quản trị công ty năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2016 (23-01-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý IV năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (16-01-2017)

Ngày 17/01/2017, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (đăng ký thay đổi lần thứ 13).

» Chi tiết

Công bố: Gia hạn công bố Báo cáo Tài chính của PVTrans (09-01-2017)

Ngày 09/01/2017, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được văn bản của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC (báo cáo tài chính) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

 

» Chi tiết

Thông báo việc tạm dừng xin ý kiến về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (18-11-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc tạm dừng xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

» Chi tiết

Trang:   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12406413
18