Tuyển dụng Tuyển dụng ứng viên khối văn phòng

 

 

Trưởng phòng/Chuyên viên Pháp chế Hàng hải

Mô tả công việc:

1. Tham mưu các vấn đề pháp lý liên quan đến công tác vận hành khai thác hàng hải của Tổng công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tổng công ty.
2. Xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện công tác pháp chế hàng hải thống nhất từ Tổng công ty và các công ty thành viên.
3. Chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tranh chấp pháp lý hàng hải, tranh chấp thương mại về hàng hải trong toàn bộ hoạt động SXKD của Tổng công ty.
4. Kiểm tra, tư vấn về tính pháp lý của các văn bản, vụ việc liên quan đến hàng hải.
5. Tổ chức/phối hợp việc xây dựng các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công tác pháp chế hàng hải.
6. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các quy chế của Tổng công ty liên quan đến hàng hải. Tổ chức đào tạo, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật hàng hải phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh.
7. Thực hiện điều tra, thanh tra các khiếu nại, tham gia xử lý tranh chấp, tham gia vào quá trình tố tụng trước các cơ quan tài phán trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề thực hiện chủ trương, chính sách của luật pháp, Tổng Công ty theo phân công.
8. Hiểu biết những điều khoản bảo hiểm mà Tổng công ty sẽ tham gia và trực tiếp triển khai công tác mua bảo hiểm tài sản, H&M, P&I cho các tàu thuộc đội tàu Tổng công ty.
9. Thực hiện các việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu:
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học Đại học Luật/ĐH Hàng hải trở lên.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh  (đặc biệt là văn phạm thông lệ quốc tế).
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về pháp chế Hàng hải/am hiểu về shipping.
 

Hồ sơ vui lòng gửi qua email: tuyendung@pvtrans.com

 

 

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12747584
20