Hình ảnh hoạt độngHội thảo nguồn nhân lực và Teambuilding 2011@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12525371
33