Hình ảnh hoạt độngSơ kết công tác vận chuyển cho NMLD Dung Quất 2009



@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12649293
20