Hình ảnh hoạt độngHội nghị tổng kết SXKD năm 2009@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12763079
27