Hình ảnh hoạt độngLễ ra mẳt@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12747547
19