Hình ảnh hoạt độngNhan tau PVT Athena@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12747658
29