Hình ảnh hoạt độngNhan bang khen cua Chinh phu@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12747554
19